Om du vill komma i kontakt med oss så kan du skicka ett meddelande till info@brfbackasateri.se för de vanligaste frågorna. I annat fall kan du se nedan för kontakt med lämplig kandidat för ditt just ditt ärende.

Ordförande:

Joakim Weivert
Hägers gränd 1
ordforande@brfbackasateri.se

Vice ordförande, IT:

Fredrik Reuterberg
Hägers gränd 10
viceordforande@brfbackasateri.se
( it@brfbackasateri.se )

Sekreterare:

Magnus Mårtensson
Hägers gränd 16
sekreterare@brfbackasateri.se

Teknisk förvaltning:

Bengt Månsson
Hägers gränd 5
teknik@brfbackasateri.se

Kassör:

Niklas Dahl
Patron Ahlmans allé 17
kassor@brfbackasateri.se

Medlemsaktiviteter:

Petter Martinsson
Hägers gränd 6

Denna webbplats med dess innehåll och utseende ägs av BRF Backa Säteri.
Kod skriven av Fredrik Reuterberg för föreningen.